Powrót do listy szkoleń

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości w PIT
DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do pracowników biur rachunkowych, notariuszy oraz zainteresowanych tym tematem.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem PIT przychodów z odpłatnego zbycia oraz zamiany nieruchomości  przed upływem pięciu lat od daty nabycia. Podczas spotkania wskażemy, jak należy ustalić termin nabycia w zależności od sposoby nabycia nieruchomości, a także omówione zostaną warunki zwolnienia z opodatkowania.

PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY

 1. Wskazanie  przepisów niezbędnych do prawidłowego ustalenia momentu nabycia nieruchomości .
 2. Pojęcie oraz rodzaje nieruchomości, których odpłatne zbycie podlega opodatkowaniu PIT.      
 3. Prawa majątkowe podlegające opodatkowaniu.   
 4. Ustalenie terminu, w którym przychód podlega opodatkowaniu  .
 5. Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania.
 6. Ulgi i zwolnienia mające zastosowanie do zbytych nieruchomości – stan prawny 2017/2018.
 7. Deklaracje  - sposoby i terminy złożenia
 8. Panel dyskusyjny.


NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

Łódź                      Warszawa

              

terminy wkrótce              terminy wkrótce

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Marzena Kabacińska

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener administracji skarbowej, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/ Łódź oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów o/ Łódź.

KOSZT UCZESTNICTWA

300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia