Powrót do listy szkoleń

Reprezentacja w spółce
DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do:

 • małych i średnich przedsiębiorców,
 • osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • osób zaangażowanych w kreowanie startupów
 • księgowych.

 CZEGO SIĘ DOWIESZ?

 1. Kto działa w imieniu spółki.
 2. Jakie są kompetencje zarządu w spółce, jako organu reprezentującego spółkę.
 3. W jaki sposób powinna być zorganizowana praca zarządu w spółce, w jaki sposób zarząd podejmuje decyzje, jak z punktu widzenia prawa wygląda praca zarządu, jakie zagrożenia mogą wystąpić w związku z nieprawidłowościami w pracy zarządu.
 4.  Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu, w jaki sposób mogą się z niej zwolnić, w jaki sposób członkowie zarządu mogą ograniczyć zagrożenia.
 5. Jakie są organy nadzorcze w spółce i jakie mogą być ustanowione.
 6. W jaki sposób powinna być zorganizowana praca organów nadzoru w spółce.
 7. W jaki sposób wspólnicy spółki mogą wykorzystać działanie organów nadzoru.
 8. Jakie są uprawnienia organów nadzorczych w spółce.
 9. Jaki jest zakres odpowiedzialności organów nadzoru w spółce, w jaki sposób ograniczyć zakres odpowiedzialności.

PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY

 1. Zasady reprezentacji na gruncie KSH.
 2. Organizacja i kompetencje zarządu na gruncie KSH.
 3. Zasady działania zarządu na gruncie KSH.
 4. Sposób podejmowania decyzji przez zarząd na gruncie KSH.
 5. Regulamin zarządu.
 6. Zatrudnienie i wynagrodzenie członków zarządu w spółce.
 7. Odpowiedzialność członków zarządu w spółce.
 8. Organizacja i kompetencje organów nadzorczych na gruncie KSH.
 9. Zasady funkcjonowania rady nadzorczej w spółce na gruncie KSH.
 10. Regulamin Rady Nadzorczej.
 11. Narzędzia nadzoru i kontroli.
 12. Odpowiedzialność członków organów nadzoru.


NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

terminy wkrótce - Łódź

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Bartosz Sokalszczuk

Prawnik, przedsiębiorca. Prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi współpracując z zespołem adwokatów i radców prawnych.

KOSZT UCZESTNICTWA

300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia