Powrót do listy szkoleń

Samochody używane w firmie – zasady rozliczenia wydatków na gruncie podatków dochodowych
DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do  księgowych, specjalistów ds. kadr i płac,  głównych księgowych, kontrolerów finansowych, pracowników biur rachunkowych.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem szkolenia jest usystematyzowanie tematyki związanej ze skutkami podatkowymi używania samochodów w działalności firmy.

PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY

1. Źródła prawa:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Definicja

 • samochód osobowy dla celów podatku dochodowego.

3. Nabycie samochodów osobowych jako środków trwałych i ich amortyzacja

 • ustalenie wartości początkowej
 • samochód we współwłasności
 • metody amortyzacji
 • limit 20.000 euro
 • amortyzacja a zawieszenie działalności
 • wykorzystywanie samochodu do celów służbowych i prywatnych.

4. Leasing samochodu osobowego

 • wstępna opłata leasingowa
 • raty leasingowe
 • ubezpieczenie samochodu w leasingu
 • wykorzystywanie przedmiotu leasingu do celów prywatnych i służbowych
 • ustalenie wartości początkowej przy wykupie z leasingu.

5. Samochód służbowy używany na podstawie umowy najmu i dzierżawy

 • ewidencja przebiegu pojazdu.

6. Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem samochodu

 • zakup paliwa
 • inne wydatki
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • koszty naprawy a ubezpieczenie
 • odszkodowania a przychód i koszty.

7. Udostępnianie samochodów służbowych pracownikom i innym osobom

 • przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychód osoby niebędącej pracownikiem z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • odpłatne udostępnianie a przychód pracownika i innych osób
 • odpłatne udostępnianie a zużyte paliwo
 • udostępnianie za pokrycie kosztów zużytego paliwa
 • parkowanie samochodu służbowego pod domem
 • składki ZUS.

8. Przychód pracodawcy z tytułu odpłatnego udostępniania.NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

terminy wkrótce - Łódź

terminy wkrótce - Warszawa

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu procedury podatkowej oraz podatków pośrednich (VAT, akcyza). Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

KOSZT UCZESTNICTWA

300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia