Powrót do listy szkoleń

Likwidacja szkód z OC przewoźnika i spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS? 

Kurs dedykujemy:

 • likwidatorom merytorycznym/technicznym szkód
 • menadżerom zespołów likwidacyjnych
 • audytorom wewnętrznym/zewnętrznym procesów likwidacji szkód
 • agentom ubezpieczeniowym
 • brokerom ubezpieczeniowym
 • pracownikom zakładów ubezpieczeń
 • właścicielom firm transportowych i spedycyjnych
CZEGO SIĘ DOWIESZ?
 • otrzymasz wiedzę dotyczącą otoczenia prawnego likwidacji szkód zgłaszanych z odpowiedzialności cywilnej przewoźnika/spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • zapoznasz się z rodzajami zgłaszanych szkód
 • uzyskasz wiedzę o rodzajach reżimów odpowiedzialności oraz konsekwencji ich zastosowania
 • otrzymasz wiedzę dotyczącą konsekwencji niedochowania przez przewoźnika/spedytora ciążących na nich zobowiązań
 • dowiesz się w jaki sposób chronić się przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania umów przewozu i spedycji

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE:

 • regulacje prawne  
 • jak definiować szkodę
 • typologia szkód – reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej
 • odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika
 • odpowiedzialność odszkodowawcza spedytora
 • przykłady szkód – case study
 • świadome zarządzanie firmą transportową/spedycyjną

METODA PRACY Z UCZESTNIKAMI:

 • wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study
 • warsztaty kreatywne

 NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

Łódź                     Warszawa

termin wkrótce

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Magdalena Kurowska

Specjalistka do spraw ubezpieczeń, likwidacji szkód i odszkodowań. Wieloletni trener wewnętrzny firm Uniqa TU S.A. i Kredyt Bank.

KOSZT UCZESTNICTWA

300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia