Powrót do listy szkoleń

Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018
DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do  księgowych, głównych księgowych, członków zarządu, prokurentów, dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, zarządców nieruchomości komercyjnych (galerii handlowych, biurowców)

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku.

PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY

1. Wstęp do zmian

 • Przyczyny i cel wprowadzanych regulacji
 • Obszary objęte zmianami

2. Rozdzielenie zysków operacyjnych i zysków kapitałowych

 • Zarys dotychczasowych przepisów
 • Na czym polega nowelizacja?
 • Skutki nowych przepisów dla podatnika

3. Limit wydatków na usługi niematerialne

 • Ograniczenie zaliczania do KUP określonych kategorii wydatków
 • Zasady obliczania limitu
 • Wpływ przepisów na działalność w poszczególnych branżach

4. Finansowanie obce a koszty podatkowe

 • Definicja kosztów finansowania długiem
 • Nowa metoda obliczania limitu niedostatecznej kapitalizacji
 • Do kogo i w jakich przypadkach stosują się wprowadzane restrykcje
 • Alokowanie kosztów finansowania długiem do odpowiedniego źródła przychodu

5. Nieruchomości komercyjne

 • Wprowadzenie nowego źródła opodatkowania dla właścicieli nieruchomości
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy
 • Stawki podatku
 • Możliwości skorzystania ze zwolnienia

6. Podatkowa grupa kapitałowa

 • Nowe warunki utworzenia
 • Obowiązki i ograniczenia dla podmiotów stanowiących PGK

7. Pozostałe zmiany

8. Podsumowanie

 • Spodziewane kierunki stosowania przepisów
 • Trendy na przyszłość

UWAGA! OSTATECZNY PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE ZALEŻNIE OD FINALNEGO KSZTAŁTU USTAWY NOWELIZUJĄCEJ.NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

termin wkrótce - Łódź

termin wkrótce - Warszawa

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

KOSZT UCZESTNICTWA

300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia