Powrót do listy szkoleń

Kontrola celno-skarbowa po 1 marca 2017r. - porównanie procedur
DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do  księgowych, doradców podatkowych,  głównych księgowych, pracowników biur rachunkowych

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem szkolenia jest omówienie wszystkich trybów weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.03.2017 r.

PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY

I.   Dwie równoległe procedury

 • organy podatkowe
 • czynności uregulowane w Ordynacji podatkowej
 • czynności uregulowane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

II.  Czynności sprawdzające;

 • zakres
 • wezwania
 • kontrole krzyżowe.

III. Kontrola podatkowa

 • definicja i zakres
 • prawa i obowiązki
 • zakończenie.

IV.  Postępowanie podatkowe

 • wszczęcie postępowania
 • zasady ogólne
 • wezwania i doręczenia
 • pełnomocnictwa
 • postępowanie dowodowe
 • decyzje
 • postępowanie odwoławcze.

V.  Kontrola celno-skarbowa w trybie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

 • definicja i zakres
 • prawa i obowiązki;
 • zakończenie kontroli;
 • postępowanie prowadzone po kontroli celno-skarbowej
 • tryb odwoławczy, w tym skarga do sądu administracyjnego.

VI.  Przepisy przejściowe.

VII. Różnice między kontrolą celno-skarbową a kontrolą podatkową.

VIII.   Różnice między kontrolą celno-skarbową a obowiązującym do 28.02.2017 r. postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organy kontroli skarbowej.NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

terminy wkrótce - Łódź

terminy wkrótce - Warszawa

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu procedury podatkowej oraz podatków pośrednich (VAT, akcyza). Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

KOSZT UCZESTNICTWA

300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia