Powrót do listy szkoleń

Opodatkowanie dochodów osiąganych poza granicami kraju
DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do pracowników biur rachunkowych jak również do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę podatkową. 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Podczas jednodniowego  szkolenia słuchacze zaktualizują i uporządkują wiedzę związana z odpakowaniem dochodów poza granicami kraju. Poznają również  najnowsze interpretacje organów podatkowych w tym zakresie.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

1. Omówienie definicji ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego, w tym:

 • rozliczanie dochodów uzyskiwanych przez Polaków poza granicami kraju,
 • rozliczanie dochodów osób zagranicznych pracujących w Polsce.

2. Wskazanie w jaki sposób należy ustalić rezydencję podatkową, w tym:

 • pojęcie „miejsca zamieszkania” oraz „centrum interesów  życiowych”,
 • ustalenie rezydencji na gruncie umów o unikaniu podwójnego  opodatkowania.

3. Omówienie metod mających zastosowanie do opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju:

 • metoda wyłączenia z progresją.
 • metoda proporcjonalnego zaliczenia podatku.
 • opodatkowanie dochodów osiąganych w państwie, z którym nie  mamy  zawartej umowy.
 • rozliczenie podatku osób osiągających dochody w kilku krajach.

4. Płatnik zatrudniający obcokrajowców oraz rozliczający pracowników pracujących poza granicami kraju, z uwzględnieniem:

 • certyfikatu rezydencji,
 • rodzaju i wysokości pobieranego podatku,
 • informacji o przychodach.

5. Ustalenie wysokości dochodu z zagranicy podlegającego opodatkowaniu, w tym:

 • ustalenie wysokości diety,
 • omówienie zasad przeliczania walut na złote,
 • ustalenie kosztów uzyskania przychodu.

6. Ulgi i odliczenia przysługujące podatnikom, w tym rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7. Omówienie obowiązujących formularzy podatkowych (PIT-36, PIT-38, PIT- z/Z/G).

8. Omówienie kwestii związanych z obowiązkiem uiszczania zaliczek na podatek od dochodów od uzyskiwanych za granicą.

9. Panel dyskusyjny.NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

Łódź                       Warszawa

termin wkrótce        

                      termin wkrótce

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Marzena Kabacińska

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener administracji skarbowej, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/ Łódź oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów o/ Łódź.

KOSZT UCZESTNICTWA

  300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia